Blog

Zelfstandigheid bij gebruik van Contract Management

by Hein van Schaik · No comments

Vorige week vond bij ons op kantoor de bijeenkomst plaats van onze Contract Management gebruikers. In een gebruikersgroep komen verschillende facetten van het gebruik van onze modules aan de orde, in dit geval de module Contract Management.

Vaste agendapunten zijn onder meer: wat zit er in de pijplijn aan nieuwe functionaliteit, welke functionele wensen leven er bij de aanwezigen en welke aspecten van de module worden door gebruikers gewaardeerd.

Bij de bespreking van dit laatste aspect komen meestal heel specifieke functionaliteiten naar voren die gebruikers waarderen. Bijvoorbeeld een nieuw veldtype of een extra rapportage-feature. Deze keer is dat echter opvallend anders. Als positief kenmerk komt met name naar voren de zelfstandigheid die de applicatie brengt om processen rondom het beheer van contracten te verbeteren.

Zelfstandigheid heeft in dit verband twee betekenissen voor gebruikers. Enerzijds wordt genoemd; de vrijheid om Contract Management in te richten op een manier die volledig aansluit bij de behoefte van de eigen organisatie. Het gaat gebruikers dan met name om het feit dat het systeem geen keurslijf is maar dat met behulp van ‘custom fields’, sjablonen en formules een inrichting opgezet kan worden waar gebruikers zich in herkennen.

Anderzijds heeft zelfstandigheid betrekking op de mogelijkheid een systeem te implementeren dat helpt zaken binnen jouw afdeling te verbeteren, zonder dat de ICT-afdeling betrokken is. Het gaat er daarbij niet om dat men niet met ICT wil werken. ICT is echter vaak erg druk waardoor betrokkenen soms twee jaar verder zijn voordat een project gestart kan worden. Daar hebben wij geen last van. Door onze oplossingen aan te bieden via Saas en tegelijkertijd gebruikers, zonder dat ze beschikken over specifieke ICT kennis, de mogelijkheid te geven het systeem conform hun eigen wensen in te richten.

Al met al wederom leerzaam om ervaringen te delen en positief om te horen dat de geboden vrijheid binnen ons platform gewaardeerd wordt. Het is zeker niet zo dat onze gebruikers geen wensen meer hebben, maar weten wat je gebruikers waarderen is belangrijke kennis bij het realiseren van de nog openstaande wensen. Voor ons een goede aansporing om de koers van flexibiliteit waar mogelijk vast te houden!


Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Bent u de eerste?

Reageren