Blog

Toepassen van erkenningsregelingen

by Hein van Schaik · No comments

Blikken van verstandhouding werden in elk geval gewisseld, tijden de Special Interest Group NUTS van 22 mei. Aan tafel zitten vertegenwoordigers van vier van onze klanten: NUON/Vattenfall, Joulz, Waterbedrijf Groningen en Alliander.

Centraal in deze sessie stond het toepassen van erkenningsregelingen en de gebruiks-mogelijkheden van de software van Commerce-hub bij de uitvoering daarvan.

Een erkenningsregeling is een variant op de selectiefase van de niet-openbare procedure. Deze is specifiek voor de Nutssector. De regeling biedt de mogelijkheid tot een voorselectie van leveranciers voor een bepaald werkterrein. Indien zich een concrete opdracht voordoet worden de gekwalificeerde leveranciers uitgenodigd een aanbieding uit te brengen. Deze regeling biedt twee belangrijke voordelen: het realiseert een verkorting van de doorlooptijden en creëert een beter zicht op de kwaliteit van leveranciers.

Wat blijkt? De vier klanten aan tafel hebben ieder een eigen kijk op het toepassen van erkenningsregelingen. De eigen kijk varieert van ‘gewoon doen’ door bijvoorbeeld aan te sluiten bij erkenningsregelingen van andere NUTS-bedrijven tot het nog niet inzetten van erkenningsregelingen. In dat laatste geval discussiëren juristen en inkopers over nut, noodzaak en voordelen van een erkenningsregeling ten opzichte van het per opdracht uitvoeren van een aanbesteding.

Onze software ondersteunt in ieder geval de uitvoering van erkenningsregelingen. Door gebruik te maken van Sourcing & Tendering voor de selectiefase, Supplier Relationship Management voor het beheren en actueel houden van gegevens van gekwalificeerde leveranciers en wederom Sourcing & Tendering bij concrete opdrachten. Hierover gaan we meer vertellen meer in een ander blog. Eerst nog even de discussie voeren…


Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Bent u de eerste?

Reageren