Tagcloud

1 Topic tagged met “VMWare”
Onze gebruikers rekenen ons vooral af op de functionaliteit van ons platform. Minstens even belangrijk binnen een Saas oplossing is de infrastructuur die het gebruik mogelijk maakt.

Commerce-hub hanteert investeringscycli van ongeveer vier jaar. Op dat moment bepalen we opnieuw richting voor de lange termijn. We projecteren het groeiende gebruik en verbruik naar de mogelijkheden die de techniek biedt. Op basis van deze analyse bouwen we een infrastructuur van “scratch” af aan op. Zo evolueert onze dienst op basis van “best practices”.

Read more…