Tagcloud

1 Topic tagged met “SRM”
Organisaties stellen steeds meer eisen aan hun leveranciers. De drijfveren hierachter zijn divers: variërend van externe regelgeving, eisen vanuit accountants en auditors tot de wens aan te sluiten bij een maatschappelijke tendens als duurzaamheid.

Read more…