Tagcloud

4 Topics tagged met “SIG”
Aannemers die erkend zijn door sYnfra beschikken over een autorisatie voor het centrale platform Commerce-hub. Dit bundelt en beheert alle zaken rondom de aanbesteding “Infrastructurele Kabel- en Leidingwerken sYnfra” en de te sluiten contracten. Afgelopen zomer zette sYnfra het platform in voor marktconsultaties over het bestek 2013 en de nieuwe aanbesteding. Sindsdien vindt alle communicatie rondom de aanbesteding uitsluitend plaats via Commerce-hub om de procedure voor alle betrokkenen transparant te houden. Fred Coppens, senior inkoper bij Brabant Water, is enthousiast over dit systeem van elektronisch aanbesteden. “sYnfra heeft hiermee de beschikking over een professioneel instrument dat deze complexe aanbesteding ondersteunt. Diverse netbeheerders binnen het sYnfraverband zijn al bekend met de software van Commerce-hub. Brabant Water, Enexis, Delta en Ziggo maken al geruime tijd succesvol gebruik van dit systeem voor hun aanbestedingen, erkenningsregelingen en marktconsultaties. Binnen sYnfra bouwen we hierop voort.

Read more…Ontwikkelproces van de SIG NUTS

by Hein van Schaik · No comments

Voor de tweede keer hebben we een Special Interest Group (SIG) bijeenkomst gehouden met onze klanten uit de NUTS-sector. Klanten met hun eigen rol in de waardeketen of concurrenten van elkaar, slechts gescheiden door geografische afzetgebieden: Evides, Eneco, Vitens, Alliander, Nuon en Waterbedrijf Groningen.

De eerste SIG bijeenkomst voor de NUTS-sector vond eind 2010 plaats. Deze had als onderwerp “de wijze waarop C-Source gebruikt kan worden voor erkenningsregelingen”. Voor hen die niet in de NUTS-sector werkzaam zijn: ‘Via een erkenning kan een leverancier een kwalificatie verkrijgen. Daarmee kan deze leverancier deelnemen aan aanbestedingen waarop de erkenning van toepassing is.’

Read more…Gebruikersnetwerk breidt zich uit

by Hein van Schaik · No comments

Dinsdag 1 maart werd bij Commerce-hub de tweede Special Interest Group bijeenkomst gehouden. Deze zogenaamde SIG was gericht op C-Source Prijsaanvragen.

Key-users hebben zich verzameld om ervaringen over het gebruik van het platform uit te wisselen. Commerce-hub presenteerde de functionaliteiten waaraan is gewerkt en die nog gepland staan voor oplevering in het eerste en tweede kwartaal van 2011.

Read more…