Tagcloud

1 Topic tagged met “rollenscheiding”
Integer beheermodel voor dossiers

by Hein van Schaik · No comments

Hoogfrequent, structureel gebruik van onze software door grote groepen gebruikers, zoals bijvoorbeeld door het UWV of de BAM-groep vraagt om een goed beheermodel van rechten en rollen. Daarnaast vragen de werkprocessen en -procedures van onze klanten, soms voortkomend uit regelgeving, om aandacht voor integriteitaspecten binnen dat model.

Read more…