Tagcloud

1 Topic tagged met “professionaliteit”
Commerce-hub blog

by Hein van Schaik · No comments

Product ontwikkeling is een mix van klantverzoeken (wensen), onderhoud/verbeteringen en innovatie”, aldus Arnaud Hon√©e. “Om ons product nog beter te kunnen ontwikkelen hebben we onze gebruikers nodig.

Een kleine 40 van deze gebruikers zijn op 25 november naar het frisse Amsterdam gereisd om aanwezig te zijn bij onze tweede gebruikersdag. In het warme Bright City luisterden ze  aandachtig naar onze ambities op het gebied van de kennisdeling en het voorstel tot oprichting van gebruikersgroepen. Interactie dus, om meer interactie tot stand te brengen.

Read more…