Tagcloud

5 Topics tagged met “NUTS-sector”
Ontwikkelproces van de SIG NUTS

by Hein van Schaik · No comments

Voor de tweede keer hebben we een Special Interest Group (SIG) bijeenkomst gehouden met onze klanten uit de NUTS-sector. Klanten met hun eigen rol in de waardeketen of concurrenten van elkaar, slechts gescheiden door geografische afzetgebieden: Evides, Eneco, Vitens, Alliander, Nuon en Waterbedrijf Groningen.

De eerste SIG bijeenkomst voor de NUTS-sector vond eind 2010 plaats. Deze had als onderwerp “de wijze waarop C-Source gebruikt kan worden voor erkenningsregelingen”. Voor hen die niet in de NUTS-sector werkzaam zijn: ‘Via een erkenning kan een leverancier een kwalificatie verkrijgen. Daarmee kan deze leverancier deelnemen aan aanbestedingen waarop de erkenning van toepassing is.’

Read more…Gebruikersnetwerk breidt zich uit

by Hein van Schaik · No comments

Dinsdag 1 maart werd bij Commerce-hub de tweede Special Interest Group bijeenkomst gehouden. Deze zogenaamde SIG was gericht op C-Source Prijsaanvragen.

Key-users hebben zich verzameld om ervaringen over het gebruik van het platform uit te wisselen. Commerce-hub presenteerde de functionaliteiten waaraan is gewerkt en die nog gepland staan voor oplevering in het eerste en tweede kwartaal van 2011.

Read more…Commerce-hub blog

by Hein van Schaik · No comments

Product ontwikkeling is een mix van klantverzoeken (wensen), onderhoud/verbeteringen en innovatie”, aldus Arnaud Honée. “Om ons product nog beter te kunnen ontwikkelen hebben we onze gebruikers nodig.

Een kleine 40 van deze gebruikers zijn op 25 november naar het frisse Amsterdam gereisd om aanwezig te zijn bij onze tweede gebruikersdag. In het warme Bright City luisterden ze  aandachtig naar onze ambities op het gebied van de kennisdeling en het voorstel tot oprichting van gebruikersgroepen. Interactie dus, om meer interactie tot stand te brengen.

Read more…In-ter-actie 2.0

by Hein van Schaik · No comments

“Product ontwikkeling is een mix van klantverzoeken (wensen), onderhoud/verbeteringen en innovatie”, aldus Arnaud Honée. “Om ons product nog beter te kunnen ontwikkelen hebben we onze gebruikers nodig”. Een kleine 40 van deze gebruikers zijn op 25 november naar het frisse Amsterdam gereisd om aanwezig te zijn bij onze tweede gebruikersdag. In het warme Bright City luisterden ze  aandachtig naar onze ambities op het gebied van de kennisdeling en het voorstel tot oprichting van gebruikersgroepen. Interactie dus, om meer interactie tot stand te brengen.

Read more…