Tagcloud

1 Topic tagged met “NEVI”
Commerce-hub is sponsor en tafelheer van de eerste NEVI Contract Management-dag, op 14 maart 2013. Tijdens deze dag gaat het om het leren van ervaringen en anticiperen op veranderingen. Aspecten als regie, leveranciersmanagement en proactief leren staan centraal. Op deze dag worden ervaringen uitgewisseld, nieuwe kennissen ontmoet en leert u op een respectvolle en constructieve manier te “vechten”.

Read more…