Tagcloud

6 Topics tagged met “leverancier”
Aannemers die erkend zijn door sYnfra beschikken over een autorisatie voor het centrale platform Commerce-hub. Dit bundelt en beheert alle zaken rondom de aanbesteding “Infrastructurele Kabel- en Leidingwerken sYnfra” en de te sluiten contracten. Afgelopen zomer zette sYnfra het platform in voor marktconsultaties over het bestek 2013 en de nieuwe aanbesteding. Sindsdien vindt alle communicatie rondom de aanbesteding uitsluitend plaats via Commerce-hub om de procedure voor alle betrokkenen transparant te houden. Fred Coppens, senior inkoper bij Brabant Water, is enthousiast over dit systeem van elektronisch aanbesteden. “sYnfra heeft hiermee de beschikking over een professioneel instrument dat deze complexe aanbesteding ondersteunt. Diverse netbeheerders binnen het sYnfraverband zijn al bekend met de software van Commerce-hub. Brabant Water, Enexis, Delta en Ziggo maken al geruime tijd succesvol gebruik van dit systeem voor hun aanbestedingen, erkenningsregelingen en marktconsultaties. Binnen sYnfra bouwen we hierop voort.

Read more…Ontwikkelproces van de SIG NUTS

by Hein van Schaik · No comments

Voor de tweede keer hebben we een Special Interest Group (SIG) bijeenkomst gehouden met onze klanten uit de NUTS-sector. Klanten met hun eigen rol in de waardeketen of concurrenten van elkaar, slechts gescheiden door geografische afzetgebieden: Evides, Eneco, Vitens, Alliander, Nuon en Waterbedrijf Groningen.

De eerste SIG bijeenkomst voor de NUTS-sector vond eind 2010 plaats. Deze had als onderwerp “de wijze waarop C-Source gebruikt kan worden voor erkenningsregelingen”. Voor hen die niet in de NUTS-sector werkzaam zijn: ‘Via een erkenning kan een leverancier een kwalificatie verkrijgen. Daarmee kan deze leverancier deelnemen aan aanbestedingen waarop de erkenning van toepassing is.’

Read more…‘Je ziet wat er gebeurt’

by Hein van Schaik · No comments

Voor een inkooptraject Multifunctionals heeft De Goudse Verzekeringen in juli 2011 de C-Auction module van Commerce-hub gebruikt. Bij de start van het project stond al vast dat er geveild zou worden. Het bestaande (aflopende) contract was namelijk ook geveild, tot tevredenheid. Daarmee was de weg geëffend voor een nieuwe veiling.

Read more…Leveranciers, altijd welkom!

by Hein van Schaik · No comments

Je kent ze wel, webwinkels van bedrijven die zo afgeschermd zijn dat je bij voorbaat ontmoedigd raakt. Ze zijn vaag, geven veel te weinig informatie en verschuilen zich achter mailadressen. Plannen om in die virtuele winkel iets te gaan kopen verdwijnen dan bij mij als sneeuw voor de zon.

Read more…Commerce-hub blog

by Hein van Schaik · No comments

Product ontwikkeling is een mix van klantverzoeken (wensen), onderhoud/verbeteringen en innovatie”, aldus Arnaud Honée. “Om ons product nog beter te kunnen ontwikkelen hebben we onze gebruikers nodig.

Een kleine 40 van deze gebruikers zijn op 25 november naar het frisse Amsterdam gereisd om aanwezig te zijn bij onze tweede gebruikersdag. In het warme Bright City luisterden ze  aandachtig naar onze ambities op het gebied van de kennisdeling en het voorstel tot oprichting van gebruikersgroepen. Interactie dus, om meer interactie tot stand te brengen.

Read more…