Blog

Slim samenwerken

by Hein van Schaik · No comments

In de week van 23 november vond de gebruikersgroep bijeenkomst voor de nutssector plaats. Deze keer niet vanaf onze locatie in Amsterdam maar bij een van onze gebruikers uit de energiesector, Rendo, in Meppel. Centraal deze sessie stond de vraag welke rol ons platform kan spelen bij de zich steeds verder ontwikkelende samenwerking binnen de sector.

Op dit moment worden binnen de sector al diverse gezamenlijke aanbestedingen via ons platform uitgevoerd. Dit betreft gezamenlijke aanbestedingen van waterbedrijven, netwerkbedrijven of een combinatie van de twee groepen. De aanbestedingen vinden nu plaats vanuit de omgeving van de penvoerder van de aanbesteding. De ene keer is dat een waterbedrijf, de volgende keer een betrokken netwerkbedrijf.

Op zich loopt dat best goed maar het idee van een gezamenlijk domein spreekt zeker aan. Volgens Remco van Kan van Waterbedrijf Groningen vergemakkelijkt het de vraag welke standaarden te hanteren bij een gezamenlijke aanbesteding. Vergroten van de transparantie in autorisaties en toegang is volgens Frans Ooms van Rendo een ander voordeel. Tevens wordt het creëren van één plek waar alle gezamenlijke trajecten terug te vinden zijn genoemd als pré.

Volgens Remco van Kan van Waterbedrijf Groningen liggen de voordelen echter niet alleen bij aanbesteden. Ook bij het beheer van certificaten van bijvoorbeeld erkende partijen in een erkenningsregeling kan een gezamenlijke omgeving een duidelijk voordeel opleveren: één duidelijke plek waar leveranciers hun certificaten uploaden en waar deelnemende nutsbedrijven de laatste stand van zaken direct inzichtelijk hebben. In dit zelfde kader sprak ik onlangs ook met Frans Kouwenhoven van Vitens. Hij gaf aan op te zoek te zijn naar een slimme manier om productdocumenten van leveranciers centraal inzichtelijk te maken voor alle waterbedrijven.

De eerste concrete stap om samenwerking binnen één omgeving te verkennen wordt waarschijnlijk het opzetten van een domein waarbinnen Waterbedrijf Groningen en Enexis hun gezamenlijke aanbestedingen gaan uitvoeren. Mogelijk wordt de komende weken al de eerste aanbesteding vanuit deze omgeving gepubliceerd.

Begin volgend jaar vindt nader overleg plaats wat de beste manier is om het gezamenlijke domein breder in te zetten. Als de voortekenen niet bedriegen zijn er, voor zowel leveranciers als inkopende organisaties, duidelijke voordelen van een gezamenlijke omgeving. Nu alleen nog even een pakkende naam en logo verzinnen..


Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Bent u de eerste?

Reageren