Blog

‘Je ziet wat er gebeurt’

by Hein van Schaik · No comments

Voor een inkooptraject Multifunctionals heeft De Goudse Verzekeringen in juli 2011 de C-Auction module van Commerce-hub gebruikt. Bij de start van het project stond al vast dat er geveild zou worden. Het bestaande (aflopende) contract was namelijk ook geveild, tot tevredenheid. Daarmee was de weg geëffend voor een nieuwe veiling.

Inkoper Tim Ruttenberg is de projectleider. “Op dit moment zitten we in de afrondende fase: prijs aanpassen aan de oplossing, contract opstellen en definitieve inrichting.” Ruttenberg is vanaf het prille begin bij het project betrokken. Samen met opdrachtgever Gerrit Vooijs heeft hij het inkooptraject, waarvan de veiling een onderdeel was, vormgegeven.Het inkooptraject is begonnen met kwalitatief onderzoek. “We hebben onszelf de vraag gesteld welke kwaliteit we wilden hebben en wat voor oplossing voor De Goudse het meest passend zou zijn. Daarna hebben we de markt gevraagd wat de markt kan”, aldus Vooijs. Afstand nemen van de bestaande oplossing en herijken van de inzet dus, met nadruk op kwaliteit. “Falende apparatuur is per definitie een dissatisfier, het is voor de klant vanzelfsprekend dat het werkt.”.

Volgens hoofd inkoop Jos Meerhoff heeft de vroege betrokkenheid van inkoop een grote invloed gehad op het uiteindelijke financiële resultaat: “In de specificatiefase verdien je het meest”. Hoe later inkoop in het proces betrokken wordt, hoe minder vrijheidsgraden voor besparing.

Na de specificatie en de marktverkenning zijn de leveranciers geselecteerd op basis van hun oplossing, de passendheid hiervan op de situatie van De Goudse en de kwaliteit. De Goudse heeft ervoor gekozen om een ondergrens voor kwaliteit te hanteren. Vooijs: “Wij hebben de lat op een bepaald niveau gelegd. Wie dat niveau niet haalde, kon niet meedoen.”.

Niet iedere leverancier was bereid deel te nemen aan de veiling. Deze werd door een enkeling gezien als “koopjesjacht”. “Geheel onterecht”, aldus Ruttenberg. “De basis voor een goede veiling is juist het voortraject dat we doorlopen hebben.”.

Volgens Jos Meerhoff moet je de inzet van de veiling zien als systeemtechnische ondersteuning van een onderhandelingstraject. C-Auction is daarvoor een uitstekend tool. De Goudse gebruikt al sinds jaar en dag de oplossingen van Commerce-hub en is in staat de veiling zelf te managen. “Al vraagt dat wel wat kennis. Commerce-hub was graag bereid ons daarin te ondersteunen”.

Als het aan de inkopers van De Goudse ligt gaat er meer geveild worden. “Hefboomartikelen – standaardoplossingen met meerdere aanbieders in de markt – lenen zich hier uitstekend voor. Een veiling maakt het onderhandelingsproces feitelijk en niet te emotioneel,” aldus Gerrit Vooijs.

Ruttenberg, Meerhoff en Vooijs zijn er duidelijk over: een veiling is “snel en transparant. Je ziet precies wat er gebeurt”.


Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Bent u de eerste?

Reageren