Blog

Integer beheermodel voor dossiers

by Hein van Schaik · No comments

Hoogfrequent, structureel gebruik van onze software door grote groepen gebruikers, zoals bijvoorbeeld door het UWV of de BAM-groep vraagt om een goed beheermodel van rechten en rollen. Daarnaast vragen de werkprocessen en -procedures van onze klanten, soms voortkomend uit regelgeving, om aandacht voor integriteitaspecten binnen dat model.

Met enige regelmaat wordt ons verzocht om iemand die niet in een werkgroep zit toegang tot een bepaald dossier te geven of rollen van werkgroepleden aan te passen, zodat een dossier weer toegankelijk wordt of de juiste handelingen kunnen worden gedaan. Oorzaken hiervan kunnen zijn: de afwezigheid van de projectmanager wegens vakantie, ziekte, een andere functie of uit dienst treden of onjuiste toekenning van rollen aan werkgroepleden.

Uit oogpunt van integriteit en rollenscheiding heeft Commerce-hub echter geen toegang tot dossiers en dus ook niet tot de werkgroep van een dossier. Dat zou namelijk betekenen dat wij inzage zouden hebben in dossiers zonder dat de klant hiervoor toestemming heeft verleend.

Mocht het gebeuren dat er niemand meer is met de juiste rol binnen de werkgroep dan biedt de administrator uitkomst. Er is een functionaliteit voor de administrator beschikbaar waardoor deze de samenstelling van een werkgroep kan aanpassen. Zo kan de klant zélf het complete beheer voeren over de dossiers en de toegankelijkheid “managen”.

De integriteit is gewaarborgd door een duidelijke scheiding van rollen. De administrator beheert, de projectmanager voert uit.


Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Bent u de eerste?

Reageren