Blog

In-ter-actie 2.0

by Hein van Schaik · No comments

“Product ontwikkeling is een mix van klantverzoeken (wensen), onderhoud/verbeteringen en innovatie”, aldus Arnaud Honée. “Om ons product nog beter te kunnen ontwikkelen hebben we onze gebruikers nodig”. Een kleine 40 van deze gebruikers zijn op 25 november naar het frisse Amsterdam gereisd om aanwezig te zijn bij onze tweede gebruikersdag. In het warme Bright City luisterden ze  aandachtig naar onze ambities op het gebied van de kennisdeling en het voorstel tot oprichting van gebruikersgroepen. Interactie dus, om meer interactie tot stand te brengen.

Interactie
Elke vorm van wederzijdse Informatie-overdracht die, gewild of ongewild, leidt tot een gedragsaanpassing van de betrokken systemen. Communicatie wordt vaak als synoniem gebruikt voor Interactie.

Een interessant onderwerp, de betrokkenheid van de gebruiker. Bij betrokkenheid gaat het om een combinatie van de mate waarin betrokkenheid wordt geboden en de mate waarin betrokkenheid wordt getoond. Wij bieden ruimte en de meeste gebruikers hebben aangegeven dat ze in meer of mindere mate betrokkenheid tonen. Iedereen is het erover eens dat Commerce-hub een leverancier is en blijft, die zélf verantwoordelijk is voor zijn beleid en product.

In de virtuele organisatie van onze klanten en in alle onafhankelijke organisaties die onze klant zijn zit een enorme bron van kennis van het systeem, verbeter- en  gebruiksmogelijkheden die we graag willen ontsluiten. Daar hebben wij zelf als leverancier iets aan, maar ook gebruikers kunnen daar zeker hun voordeel mee doen. “Dat zie je wel aan de gebruikersgroep Nutssectoren, waarvan de eerste bijeenkomst een paar weken terug als zeer nuttig werd ervaren” aldus Hein van Schaik.

Uitgangspunt voor interactie is communicatie. Daar waar de consultant en de helpdesk de mogelijkheid bieden tot “klassieke” interactie wordt meer van ons gevraagd. De klant wil inzicht en professionaliteit. Hiervoor kunnen meer en soms modernere middelen worden ingezet, zoals gebruikersgroepen en fora. Interactie naar het volgende niveau, en daar hebben we juist de klant voor nodig.

Wordt lid van onze groep op LinkedIn en blijf op de hoogte!


Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Bent u de eerste?

Reageren