Blog

Gebruikersnetwerk breidt zich uit

by Hein van Schaik · No comments

Dinsdag 1 maart werd bij Commerce-hub de tweede Special Interest Group bijeenkomst gehouden. Deze zogenaamde SIG was gericht op C-Source Prijsaanvragen.

Key-users hebben zich verzameld om ervaringen over het gebruik van het platform uit te wisselen. Commerce-hub presenteerde de functionaliteiten waaraan is gewerkt en die nog gepland staan voor oplevering in het eerste en tweede kwartaal van 2011.

Nieuwe mogelijkheden
Duidelijk is dat Commerce-hub hard werkt aan het continue ontwikkelen en verbeteren van het platform. Bestandsgrootte weergeven, link naar prijsaanvraag onder ieder bericht, reminder voor indiening, toegang door een login in plaats van een pincode. Het zijn zomaar wat nieuwe mogelijkheden die beschikbaar komen. Kijk voor meer details naar de tijdens de bijeenkomst gehouden presentatie.

Meerwaarde
Een SIG is gericht op functionaliteit en het samenbrengen van gebruikers. Door het bijwonen van een SIG raak je op de hoogte van waar Commerce-hub mee bezig is, heb je een stem in het prioriteren van wensen en kunnen we in overleg de wensen van gebruikers kanaliseren.  Op deze manier kan Commerce-hub het platform nog beter maken en kunnen gebruikers het platform nog beter gebruiken.

Gebruiksmogelijkheden
Opvallend is het verschil in de wijze waarop de Prijsaanvragen worden gebruikt. Vitens gebruikt de module voor offerteaanvragen die puur over prijs gaan en voor het opvragen van CV’s ten behoeve van inhuur van personeel. Voor grote offerteaanvragen gebruikt Vitens C-Source. Aan de andere kant gebruikt het Waterbedrijf Groningen, geen gebruiker van C-Source, Prijsaanvragen juist voor het uitschrijven van zowel kleine als grote uitvragen voor facilities, werken en materialen.

Adaptatie
Voor de interne klant van inkoop is aanbesteden via het platform een nieuwe manier van werken, net als voor inkopers. Dit ervan uitgaande dat de interne klant reeds betrokken is bij het aanbestedingsproces, ook in traditionele vorm. Het welslagen van de nieuwe manier van werken hangt nauw samen met de wijze waarop ook de interne klant zich aan kan passen. Hier is nog wat missiewerk te verrichten, waarbij de informatieuitwisseling in de SIG’s ook een rol kan spelen.

Participatie
Op de rol voor dit voorjaar staan nog de SIG’s voor C-Vendor Contractmanagement C-Source en de NUTS-sector. In het najaar zal deze cyclus zich weer herhalen. Het aantal gebruikers dat actief deel uitmaakt van nieuwe netwerk breidt zich uit. Verbeteren van inzicht, het delen van kennis en het voorsorteren van oplossingsrichtingen blijkt ook bij hen hoog op de agenda te staan.


Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Bent u de eerste?

Reageren