Blog

Gebruikersbijeenkomst: inzicht in behoeften en delen van kennis

by Adna Ljeljak · No comments

Op donderdag 29 september was het tijd voor de tweede “Special Interest Group” (SIG) bijeenkomst van dit jaar. Dit keer ging de bijeenkomst over de module “Aanbesteden”. 20 deelnemers uit verschillende sectoren hebben deelgenomen aan de bijeenkomst. Het is een informatieve maar ook vooral interactieve middag geworden, waarbij de behoeften van de deelnemers centraal stonden.

De focus van de bijeenkomst lag op het verkrijgen van inzicht in specifieke behoeften en het delen van kennis en wensen. De middag ging over aankomende nieuwe functionaliteiten binnen Commerce-hub. Onderwerpen waren onder andere het Dynamisch Aankoop Systeem (DAS), nieuwe beoordelingstechnieken en nieuwe Tenderned formulieren.

Aan de hand van voorbeelden werden de nieuwe functies uitgelicht. Er werd uitgelegd hoe een DAS procedure in elkaar zit en te gebruiken is. Ook de invloed van nieuwe wetgeving in gebruik met Tenderned kwam aan bod. Zo is het binnenkort mogelijk om nieuwe formulieren te gebruiken die aangepast zijn op de nieuwe wetgeving. Daarnaast werden ook nieuwe beoordelingstechnieken toegelicht en kwamen verschillende kleine en grote functionaliteiten aan bod.

Naast het informeren over aankomende nieuwe functionaliteiten, is er vooral stilgestaan bij de behoeften van de gebruikers. De input van deelnemers stond centraal. Wat willen de gebruikers graag terugzien in de software? Commerce-hub heeft een lijst van verbeterpunten verzameld die in een halfjaar tijd zijn doorgegeven door gebruikers. Deze lijst diende als leidraad om aan te geven welke punten de gebruikers van belang vinden om door te voeren in de software. Ook was er de mogelijkheid om zelf nog verbetersuggesties door te geven.

Bij de SIG bijeenkomst van afgelopen januari hebben deelnemers ook de mogelijkheid gehad om verbetersuggesties door te geven. Bij de bijeenkomst op 29 september is er dan ook stilgestaan bij deze punten en gekeken of die al in productie zijn genomen. Ook nu worden de verbeterpunten verzameld. Aan de hand van het belang dat gebruikers eraan hechten wordt bepaald of zij worden doorgevoerd in de software.

Het was een interactieve en informatieve middag. Deelnemers hebben elkaar leren kennen en kennis kunnen uitwisselen. Er klonken positiever reacties, juist door het interactieve aspect van de bijeenkomst. Gebruikers konden hun wensen doorgeven en kregen het gevoel gehoord te worden. Wij hebben weer voldoende input gegenereerd en gaan met de verbeterpunten aan de slag. Wanneer de volgende bijeenkomst gepland staat is nog niet bekend, maar wij hopen er dan weer net zo een succesvolle dag van te maken.

 

 

 

 

 


Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Bent u de eerste?

Reageren