Blog

De praktijk zal het leren – toepassen van de nieuwe aanbestedingswet

by Hein van Schaik · No comments

Het kan niemand die “iets met inkoop” te maken heeft ontgaan zijn, vanaf 1 april is de nieuwe aanbestedingswet van kracht. Inkoper, verkopers, juristen en inkoopdienstverleners, ze zijn allemaal druk doende de wet te lezen, te bediscussiĆ«ren en te bedenken wat er aan bestaande processen moet worden aangepast om conform de nieuwe wet te handelen.

Dat processen en procedures moeten worden aangepast ten gevolge van de nieuwe wet is wel duidelijk. Ook heeft de nieuwe wet gevolgen voor de concrete inrichting van aanvragen. Beiden raken het elektronisch aanbestedingsplatform van Commerce-hub, wat maakt dat ook wij, als dienstverlener, nadenken over de gevolgen van de nieuwe aanbestedingswet.

Inkopers hebben ingevolge de nieuwe wet bijvoorbeeld nu te maken met: het format Eigen Verklaring, een motiveringsplicht bij onder meer de keuze voor een bepaalde procedure en het gebruik van een andere gunningprocedure dan EMVI. Tevens niet te vergeten het verplicht gebruik van Tenderned. Tenslotte zullen inkopers minder informatie op voorhand gaan opvragen, maar pas bij (voorlopige) gunning om bewijsvoering verzoeken.

Bovengenoemde punten hebben in meer of minder mate “impact” op ons platform en het gebruik daarvan. Op een aantal terreinen zijn de implicaties helder en heeft dat reeds geleid tot aanpassingen in het gebruik. Dit betreft onder andere het gebruik van het format Eigen verklaring in pdf-vorm. Daarnaast wordt op dit moment ook gewerkt aan aanpassingen in de software. Een voorbeeld hiervan is een koppeling met Tenderned zodat vanuit ons platform direct op Tenderned gepubliceerd kan worden.

Op andere terreinen is nog minder helder op welke manier onze middelen in het kader van de nieuwe wet de inkoper beter kunnen ondersteunen. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met de motiveringsplicht? Op basis van gespreken met onze klanten en relaties in het veld wordt duidelijk dat de meningen op dit punt verschillen of nog gevormd moeten worden. Voordat conclusies getrokken kunnen worden is meer praktijkervaring nodig.

Duidelijk is wel dat velen op diverse punten nog zoekende zijn hoe de aanbestedingswet concreet toe te passen. Daarmee is ook de rol van onze applicatie nog niet uitgekristalliseerd.


Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Bent u de eerste?

Reageren