Blog

Contract Management-dag: De kracht van organiseren!

by Hein van Schaik · No comments

Commerce-hub is sponsor en tafelheer van de eerste NEVI Contract Management-dag, op 14 maart 2013. Tijdens deze dag gaat het om het leren van ervaringen en anticiperen op veranderingen. Aspecten als regie, leveranciersmanagement en proactief leren staan centraal. Op deze dag worden ervaringen uitgewisseld, nieuwe kennissen ontmoet en leert u op een respectvolle en constructieve manier te “vechten”.

Het belang van Contract Management binnen organisaties neemt toe. Organisaties zijn zich ervan bewust dat Contract Management een belangrijke sleutel is in het beheersen van risico’s en als opstap fungeert voor het creëren van value for money. Echter Contract Management is in menig organisatie nog niet structureel vorm gegeven. Veel organisaties zijn nog onvoldoende in control over de prestaties van de leveranciers. Toch is in deze tijdgeest van crisis de druk hoog. Deze dynamiek zorgt voor verandering van krachtenvelden waardoor plotseling “gevechtjes” zichtbaar worden tijdens gesprekken, onderhandelingen en discussies.Op nevi.nl vindt u meer informatie over deze Contract Management-dag.

(Bron: nevi.nl)


Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst. Bent u de eerste?

Reageren